Kućni red

Dobrodošli!

Želimo Vas upoznati s kućnim redom kako bi vam boravak u našoj kući bio ugodan, a za sve dodatne obavijesti obratite se domaćinu.

 • Smještaj je na raspolaganju od 14:00 sati na dan dolaska do 10:00 sati na dan odlaska.
 • Gosti su dužni sami brinuti za svoje stvari i dragocjenosti ostavljene u apartmanima i vlasnik ne odgovara za eventualni nestanak istih.
 • Gosti su odgovorni za svoje ponašanje u kući i njezinoj okolici, a u slučaju nezgode sami snose posljedice.
 • Ulazna vrata apartmana zaključavajte kada ste unutra, a kada izlazite vani obavezno zaključavajte vrata i prozore, zatvorite suncobrane, isključite rasvjetu i sve električne uređaje (TV, klima uređaj, štednjak, …) i zatvorite vodu.
 • Vlasnik objekta ima pravo, u odsutnosti gosta, u osobitim okolnostima, ulaziti u apartman radi sprječavanja nastanka moguće štete ili opasnosti. O svome ulasku u apartman vlasnik je dužan izvijestiti gosta u prvom slijedećem kontaktu.
 • Zabranjeno je uništavanje opreme i namještaja, izazivanje nereda i ometanje drugih gostiju, a osobito se zabranjuje stvaranje buke u vremenu od 14:00 do 16:00 sati i od 23:00 do 07:00 sati.
 • Sadržaje apartmana mogu koristiti samo osobe koje su uredno prijavljene kao gosti, a domaćin na traženje gosta može odobriti eventualne posjete u određenom vremenu.
 • Nije dozvoljeno unošenje oružja, eksplozivnih i lakozapaljivih materijala.
 • Korištenje opreme i uređaja, koji nisu sastavni dio ponude apartmana, dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina.
 • Uvođenje životinja dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina.
 • Ukoliko dođe do nestanka ili oštećenja instalacija, namještaja, uređaja, opreme apartmana, gost je dužan obavijestiti domaćina. Ukoliko je do nestanka ili oštećenja došlo krivnjom gosta, gost je dužan nadoknaditi odgovarajuću protuvrijednost.
 • Iz apartmana je zabranjeno iznošenje uređaja i opreme (ručnici, pokrivači i drugo).
 • U slučaju nepridržavanja kućnog reda, domaćin ima pravo otkazati gostu daljnje pružanje usluga.
 • Vašu osobnu kartu ili putovnicu predajte domaćinu odmah po dolasku, radi prijave Turističkom uredu.
 • Svoje primjedbe, želje i pohvale možete priopćiti domaćinu, koji vam stoji na raspolaganju u radnom vremenu od 0:00 do 24:00 sata.

– Želimo vam ugodan boravak –