Domácí řád

Vitáme Vás!

Chtěli bychom Vás seznámit s domácím řádem, aby Váš pobyt v našem domě byl příjemný. Pro všechny další informace se obrat’te na hostitele.

 • Ubytováni je k dispozici od 14:00 hod v den příjezdu do 10:00 hod v den odjezdu.
 • Hosté jsou povinni se sami starat o své věci a drahocennosti zanechané v apartmánech a majitel neodpovídá za jejich eventuálni zmizeni.
 • Hosté jsou zodpovědní za své chování v domě a v jeho okolí a v případě nehody sami nesou následky.
 • Vstupní dveře apartmánu zamykejte, i když jste vevnitř. Když odcházíte ven , povinně zamykejte dveře a okna, zavřete slunečníky, vypněte světla a všechny elektrické přístroje (TV, klimatizaci, sporák, …) a zavřete vodu.
 • Majitel objektu má ve výjimečných případech právo v nepřítomnosti hosta stoupit do apartmánu kvůli zabránění možné škodě nebo nebezpečí. O svém vstupu do apartmánu je majitel povinen informovat hosta při prvím následujícím kontaktu.
 • Je zakázáno ničeni zařízení, vybavení a nábytku, vyvolávání nepořádku a obtěžovaní dalších hostů a zvláště se zakazuje hluk v dobe od 14:00 – 16:00 hod a od 23:00 – 07:00 hod.
 • Zařizeni apartmánu mohou užívat pouze osoby, které jsou řádné přihlášené jako hosté, ale hostitel může na žádost hosta povolit eventuální návštévy v určité době.
 • Není povoleno vnášení zbraní, explozivních a lehce zápalných materiálů.
 • Užívání zařízení a přístrojů, které nejsou základni součástí nabídky apartmánu je povoleno pouze se souhlasem hostitele.
 • Pobyt zvířat je povolen pouze se souhlasem hostitele.
 • Pokud se ztratí nebo poškodí instalace, nábytek, zařízení, vybavení apartmánu, je host povinen o tom informovat hostitele. Pokud je ztráta nebo poškození zaviněno hostem, host je povinen uhradit odpovídající protihodnotu.
 • Z apartmánu je zakázáno vynášení zařízení a vybaveni (ručníky, deky a ostatní).
 • V případě nedodržení domácího řádu má hostitel právo zrušit hostu další poskytování služeb.
 • Váš občanský průkaz nebo cestovní pas předejte hostiteli ihned po příjezdu kvůli přihlášení Turistickému uřadú.
 • Své námitky, přání a pochvaly můžete oznámit svému hostiteli, který je Vám k dispozici po celých 24 hod.

– Přejeme Vám příjemný pobyt! –